Văn Phòng Tổng Quản Trị Điều Hành Tổng Công Ty Sacha Inchi Việt Nam Tại Thủ Đô Hà Nội. Đẹp, vip đẳng cấp và chuyên nghiệp. 136m2 và ngay trung tâm lơn nhất Hà Nội.