Giáo trình chính sách căn bản dành cho Top doanh nhân Leader tổng công ty Sacha Inchi Việt Nam - Chuyên gia Ms Dung