Thưởng nóng tết Dương Lịch mừng xuân 2021 vào ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 01 năm 2021
Doanh số bán Cổ phần công ty được 100tr sẽ được Khuyến Mại 1 ID Diamond3 miễn phí và nhận 20% trực tiếp 5% đồng chia. Khuyến Mại 100% giá trị tiền Cổ Phần cho khách hàng mua.
Chương trình áp dụng đến hết 20h ngày 02/01/2021.
Quý ACE leader truyền tin